Gå till innehåll
Tyresö Bågskyttar
Tyresö Bågskyttar

Kommittéer

I organisationen finns ett antal arbetsgrupper som vi kallar kommittéer. 

Tränarkommittén

som består av klubbens tränare. I dagsläget har vi sex stycken aktiva huvudtränare.

Vill du hjälpa till under träningspassen, eller kanske funderar på att bli tränare?
Hör av dig till Erik Ivares.


Tävlings- och trivselkommittén

Består av två delar.
Tävlingsdelen, som administrerar och organiserar de tävlingar klubben arrangerar och

Trivseldelen, som bl.a. sköter mathanteringen under våra nationella tävlingar och de egna tillställningarna klubben har för medlemmarna under året.
Trivselkommittén fyller även på det utbud som går att köpa från kylen i skjuthallen.

Kontaktperson: Marianne Thomasson

 

Material- och bankommittén

som ansvarar för att utrustningen fungerar som den ska och köper nytt vid behov. Kommittén ser även till att skjuthallen och vår utebana är funktionsduglig.

Kontaktperson: Linus Bergholtz


Alla klubbens medlemmar är välkomna att anmäla sig till någon av kommitéerna. Ju fler vi är desto enklare och roligare blir jobbet.


Sponsorer